«Vi gjør ideer til virkelighet»


Med base i Orkdal, leverer vi ingeniørtjenester, prosjektledelse og konsultasjon til kunder regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Siden 80-tallet har vi levert engineering til en mengde industrier, blant annet vindkraft, olje og gass, smelteverksindustri, bygg- og anleggsindustri, med flere. Vi er ofte med i flere faser av kundenes prosjekter, og utfører engineering, inspeksjon, verifisering rosjektplanlegging/-styring, field engineering og commisioning. Dette inkluderer alt fra småoppdrag i dagsverkstørrelse til større engineeringstudier.

Orkla Engineerings kvalitetsystem er godkjent i henhold til ISO9001:2015 av KIWA/Norsk Akkreditering. Sertifikat finnes her